Headerbild

Styrelsen

 

  

2022 års styrelse

 

Ordförande Bo Engwall: engwall.bo@gmail.com

Ledamot: Lena Högberg

Ledamot: Matts Spelmans: kassör

Ledamot: Anders Lindblom

Ledamot: Inger Danielsson Sekreterare

Suppleant: Sara Holmberg

 

 

Revisorer

Torbjörn Högberg

Exten Revisor Roger Busman

Revisor suppleant:Linda Sjöblad

 

Valberedning

Torbjörn Högberg: Sammankallande

Sara Victorin